V rámci oblasti rodinného práva poskytuji právní služby týkající se těchto oblastí:

rozvod manželství:
  • právní poradenství
  • příprava a sepis návrhů na rozvod manželství
  • rozvod manželství dle ustanovení § 24a zákona o rodině včetně přípravy dohody o vypořádání vzájemných majetkových práv, práva a povinnosti společného bydlení a případné vyživovací povinnosti včetně dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu vyžadující schválení soudem
péče o nezletilé a opatrovnické věci:
  • právní poradenství
  • příprava a sepis dohod o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu před a po rozvodu manželství (úprava vyživovací povinnosti, styk s nezletilými) a zastoupení v řízení o návrhu na jejich schválení soudem
  • schválení právních úkonů za nezletilé