V rámci obchodního práva poskytuji zejména kompletní služby soukromým podnikatelům a obchodním společnostem. Jedná se zejména o:

práva obchodních společností:
  • zakládání obchodních společností
  • změny obchodních společností
  • převody obchodních podílů
  • jmenování a odvolávání statutárních orgánů
  • zvýšení či snížení základního kapitálu
  • zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku
  • příprava veškeré smluvní dokumentace a listin související se zakládáním a změnou obchodních společností a družstev
závazkové právo:
  • vymáhání pohledávek a jiných nároků klientů (závazky z titulu náhrady škody a bezdůvodného obohacení) a zajištění výkonu rozhodnutí (exekuce)
  • příprava a zpracování obchodních smluv, zajištěná pohledávek klientů
  • zastupování klientů před soudy všech stupňů