Konzultace a právní poradenství

Vyhotovování smluv, podání, návrhů, žalob apod.

Zastupování před soudy a jinými orgány

 

Při poskytování právní pomoci respektuji v maximální možné míře individuální potřeby klienta.

Při stálé spolupráci s klienty věnuji velkou pozornost smluvní agendě, která by měla v maximální možné míře předejít případným sporům a poskytnout klientům maximální ochranu jejich práv a zájmů.

V případě vzniku sporu se souhlasem klienta preferuji mimosoudní vyřešení sporné věci, to vše za předpokladu, že je to s ohledem na okolnosti dané věci možné.

Stejně tak kladu důraz na předcházení možným problémům mých klientů a na efektivitu při poskytování právní pomoci.

Svým klientům poskytuji komplexní právní pomoc zejména v odvětví práva občanského, trestního a přestupkového, exekučního, insolvenčního, obchodního (včetně zakládání společností, družstev), pracovního a rodinného.