V rámci pracovního práva poskytuji právní služby zejména v těchto oblastech:

pracovněprávní vztahy:
  • právní poradenství
  • příprava smluvních dokumentů – pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti atd.
  • vznik, změna a rozvázání pracovního poměru
  • náhrada škody
pracovněprávní spory:
  • právní poradenství
  • právní zastoupení klienta v soudním sporu