Zajištění úschovy finančních prostředků při převodu majetku (movitých věci či nemovitostí), obchodních podílů či práv na účtech úschov.
Účty úschov advokáta vedeny v Kč, EUR